O nás

Informace o HK ČR

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR.
Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je zakotvena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, že Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).
Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Informace o OHK Semily

Okresní hospodářská komora Semily je sdružení podnikatelů, které vzniklo v roce 1997 na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jsme právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a působíme nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Činnost OHK Semily je upravena statutem, jednacím řádem, volebním řádem a dalšími vnitřními předpisy.
Jsme prestižní podnikatelská organizace, která sdružuje podnikatele, hájí jejich zájmy a poskytuje jim příležitosti k získávání nových obchodních partnerů. Zabýváme se podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním seminářů, konferencí a získáváním informací pro podnikatele.
Jsme významným podporovatelem podnikání, poskytujeme konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.
Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme organizacím i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu. Plně si uvědomujeme důležitost kvalitních obchodních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím networkingových akcí podporujeme vznik a další budování vazeb mezi podnikateli.
Jsme si rovněž vědomi toho, jak je důležité věnovat se dětem a mládeži, podporovat jejich rozvoj a vytvářet podmínky pro to, aby byly úspěšné a spokojené ve svém budoucím profesním životě. Našim cílem je tedy podporovat spolupráci škol s firmami především v technických oborech.

Je mnoho důvodů proč být členem

Prestiž
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost.
Informace
Aktuální informace z oblasti businessu, legislativy, ekonomiky, účetnictví, dotací atd...
Kontakty
Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní, společenské i obchodní kontakty.
Připomínkování
Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. Můžete se zapojit i Vy.
Odbornost
Realizujeme vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.