REALIZOVANÉ PROJEKTY

Vzdělávání OHK III

Datum zahájení: 01.05.2019 - Datum ukončení: 30.04.2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010934

Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Semily, Tyršova 457, 513 01 Semily

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných zaměstnanců společností, jež jsou sdruženy do Okresní Hospodářské Komory Semily pro jejich další rozvoj a lepší konkurenceschopnost.

Podporované oblasti vzdělávání
• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Účetní, ekonomické a právní kurzy
Projektový tým OHK Semily
Zbyněk Neumann | projektový manažer
Mob.: 777689489
Email: info@ohksemily.cz
Michal Kříž | projektový manažer
Mob.: 775986092
Email: kriz@ohksemily.cz

Členská přihláška

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy? Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky a pošlete ji na mail info@ohksemily.cz.